Kurumsal Sorumluluk

Raporlarımız

RAPORLARIMIZ

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2017-2018

Bilim İlaç olarak, 2009’dan bu yana düzenli olarak hazırladığımız Kurumsal Sorumluluk Raporlarımız vasıtası ile ekonomik, çevresel ve sosyal etki performansımızı tüm paydaşlarımız ile şeffaflıkla paylaşmaktayız.

Bilim İlaç Kurumsal Sorumluluk Raporu 2017-2018, GRI Standartları Temel Seçenek’e uygun olarak hazırlanmıştır. Raporumuzun içeriğini oluştururken görüşlerini paylaşarak bu süreçte aktif katılım gösteren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2015-2016

Bilim İlaç olarak, 2009’dan bu yana düzenli olarak hazırladığımız Kurumsal Sorumluluk Raporlarımız vasıtası ile ekonomik, çevresel ve sosyal etki performansımızı tüm paydaşlarımız ile şeffaflıkla paylaşmaktayız. Sorumluluklarının bilincinde olan, toplum refahını yükseltmek ve çevreci iş uygulamalarını yaygınlaştırmak amacı ile çıktığımız sürdürülebilirlik maratonunda iş birliklerinin yalnızca sektörümüz içinde değil, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları, uluslararası inisiyatifler, ve gönüllülük platformlarının da dahil olduğu kapsayıcı bir iş birliği ile başarıya ulaşılabileceği görüşündeyiz. Bu nedenle en güncel raporumuz olan Bilim İlaç Kurumsal Sorumluluk Raporu 2015-2016 ile sürdürülebilirlik performansımızı değerli paydaşlarımızın görüşlerine ve bilgilerine sunarız.

Bilim İlaç Kurumsal Sorumluluk Raporu 2015-2016, GRI Standartları Temel Seçenek’e uygun olarak hazırlanmıştır. Raporumuzun içeriğini oluştururken görüşlerini paylaşarak bu süreçte aktif katılım gösteren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2013-2014

Büyüyen bir şirket olmak, sorumlu bir şirket olmaktan ayrı düşünülemez

Bilim İlaç olarak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz uygulamaların sonuçları gösteriyor ki büyüyen bir şirket olmak, “sorumlu” bir şirket olmaktan ayrı düşünülemez. Aksine, “sorumlu şirket” yaratmak yolunda ilerlerken, başta tasarruf sağlamak üzere, birçok maddi ve manevi kazanç fırsatları değerlendirilmek üzere bizleri bekliyor.

Türk ilaç sektöründe sürdürülebilirlik lideri konumunda bir firma olarak, sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu bilinç ile sürdürülebilirlik çalışmalarımızı daha ileri bir noktaya taşımak için büyük gayret göstermekteyiz.

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2012

Daha yaşanabilir bir dünyayı geleceğe miras bırakabilmek için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik dünya genelinde yeni bir iş modeli olarak günbegün önem kazanırken, Bilim İlaç olarak bu alanda yaptığımız çalışmalara istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz.

2012 yılı Kurumsal Sorumluluk Raporumuzu ikinci kez A+ seviyesinde, GRI G3.1 Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Raporlamasına uygun standartlarda hazırladık.

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2011

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sorumluluk Alıyoruz!

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma bilinciyle yürüttüğümüz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı aktardığımız 2011 Kurumsal Sorumluluk Raporumuz, Türkiye’de GRI (Global Reporting Initiative) tarafından A + seviye ile onaylanan ilk rapor oldu.

Daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmanın mutluluğuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2010

Sorumluluğumuzu Paylaşıyoruz

Bilim İlaç olarak, "iyi kurumsal vatandaş" olma bilinci ve sorumluluğuyla iş ve üretim süreçlerimizi yönetirken; aynı zamanda gelecek nesillere bırakabileceğimiz sürdürülebilir bir dünya için, kurumsal sorumluluk çalışmalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İlk raporumuza göre daha kapsamlı ve detaylı bilgi içeren bu seneki raporumuz, 2010 yılı sürdürülebilirlik çalışmalarımızı kapsıyor. Global Reporting Initiative (GRI) tarafından en yüksek raporlama düzeyi olan “A” seviye olduğu onaylanan raporumuz, yaptığımız çalışmaları şeffaf bir şekilde tüm paydaşlarımızla paylaşmamızı sağlıyor.

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2009

Sosyal, çevresel, ekonomik ve etik sorumluluklarımız hakkındaki performansımızı ve gelecek hedeflerimizi tüm paydaşlarımızla şeffaf bir biçimde paylaşmak amacıyla Kurumsal Sorumluluk Raporumuzu hazırladık. Bu rapor, yayımladığımız ilk rapordur.

Çalışanlarımızla birlikte, ülkemizin ve toplumumuzun evrensel ölçülerde yaşam kalitesine ulaşmasını hedefleyerek; bu yüksek ideal uğruna emeğimizi, zamanımızı ve entelektüel birikimimizi seferber ediyoruz. 2007 yılında başlamış olan etkin kurumsal sorumluluk çalışmalarımızı dünyada kabul gören ilkeler doğrultusunda bu ilk raporumuzla birlikte paylaşıyoruz.

Bilim'de Kariyer

Çalışanlarımızın bağlılığını ve mutluluğunu en üst seviyede gerçekleştirmeyi hedefleyen değerlerimize bağlı bir kurum kültürü yaratmayı amaçlıyoruz

Devamı >