BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÇEREZ VE DİĞER TANIMLAMA TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ


Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (“Bilim İlaç” veya “Şirket”) mümkün olan en iyi internet sitesi deneyimini size sunmak için çerezler ve diğer çevrim içi tanımlama teknolojileri (örn. pikseller, web işaretçileri, gifler) (birlikte kısaca “Çerez(ler)” olarak anılacaktır) kullanmaktadır. Çerezler, bilgisayarınıza, akıllı telefonunuza, tabletinize, giyilebilir cihazınıza, akıllı televizyonunuza ve/veya sair terminal cihazlarınıza yerleştirilen ve tarayıcınız tarafından kaydedilen düşük boyutlu ve zengin metin biçimli metin dosyalarıdır. Çerezler, takma isimli olsalar veya bir kişiyi doğrudan tanımlamasalar dahi, diğer bilgiler ile birleştirilerek bir kişiyi belirlenebilir kıldıkları takdirde kişisel veri olarak kabul edilmektedirler.


Şirketimiz, gizliliğinize ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınıza saygı duymakta ve sizinle güvene dayalı bir ilişki kurmak ve sürdürmek için çalışmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Çerezler de dahil kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, işbu Çerez ve Diğer Tanımlama Teknolojilerine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile www.bilimilac.com.tr adresli internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği ve hangi amaçlarla ne tür çerezlerin kullanıldığı ile bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizleri detaylı şekilde ve şeffaflıkla bilgilendirmeyi hedeflemektedir.


 1. Veri Sorumlusu


  Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 79251-0 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Kaptanpaşa mahallesi Zincirlikuyu caddesi No.184 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Bilim İlaç tarafından işbu Aydınlatma Metni çerçevesinde işlenmektedir.


 2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri


  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik yollarla, elektronik ortamdan internet sitelerimiz ve tarayıcılarınız ile bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla ve Çerezler aracılığıyla toplanmaktadır.


 3. Çerez Türleri


  1. Kullanım Sürelerine Göre Çerez Türleri:


   1. Oturum Çerezleri


    Geçici Çerez olarak da adlandırılan oturum Çerezler’i, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında oturum Çerezler’i de silinmektedir.


   2. Kalıcı Çerezler


    İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinen Çerezler’dir. Bu Çerezler aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen kişisel verileri sunucuya iletilmektedir. Reklam verenlerin bir kullanıcının internet tarama alışkanlıklarıyla (web browsing habits) ilgili bilgilerini uzun bir süre boyunca

    kaydederek kullanabilmeleri nedeniyle kalıcı Çerezler, izleme Çerezler’i olarak da adlandırılırlar. Ayrıca, bu Çerezler kullanıcıların tercihleri doğrultusunda internet sitelerindeki hesaplarına giriş yaparken her seferinde giriş bilgilerini tekrar girmemelerini sağlamak üzere de kullanılabilirler.


  2. Kaynaklarına Göre Çerez Türleri:


   1. Birinci Taraf Çerezler


    Birinci taraf Çerezler, doğrudan ziyaret ettiğiniz çevrim içi mecralarımız yani tarayıcınızın adres

    çubuğunda gösterilen URL adreslerimiz tarafından yerleştirilmektedir.


   2. Üçüncü Taraf Çerezler


    Üçüncü taraf Çerezler ziyaret ettiğiniz çevrim içi mecralarımızdan (ya da etki alanından) farklı bir üçüncü kişi (diğer bir deyişle etki alanı) tarafından yerleştirilmektedir.


  3. Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri:


   1. Zorunlu Çerezler


    Zorunlu Çerezler, çevrim içi mecralarımızın çalışması ve talep etmiş olduğunuz bilgi toplumu hizmetlerinin (örn. log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi amaçlarıyla kullanımı zorunlu olan Çerezler’dir ve bu nedenle açık rıza hukuki şartına dayanmamaktadır. Tarayıcı ayarlarınızı bu Çerezler’i engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde belirleyebilirsiniz. Ancak bu durumda internet sitemizin bazı bölümleri çalışmayabilecektir. Öte yandan, amacı internet sitesinin veya uygulamanın hedef kitlesini ölçmek ve anonim istatistikler üretmek ile sınırlı olan birinci taraf Performans / Analitik Çerezler de performans ölçümü, navigasyon problemlerinin tespiti, teknik performansın optimizasyonu veya ergonomi, gerekli sunucuların gücünün tahmini gibi ihtiyaçların karşılaması, diğer bir deyişle, bir internet sitesinin veya uygulamanın işleyişi ve günlük yönetimi için kullanılmasının talep edilen hizmetle ilişkili olması halinde açık rıza hukuki şartına dayanmaksızın Zorunlu Çerezler arasında değerlendirilebilmektedir. Söz konusu kapsamdaki Performans / Analitik Çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenirken başta amaçlı bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesi olmak üzere genel ilkelere riayet edilmekte, işlenmesi zaruri olmayan kişisel veriler anonimleştirilmekte ve kullanım amacıyla orantılı olarak makul saklama süreleri belirlenmektedir. Zorunlu Çerezler kapsamında değerlendirilen birinci taraf Performans / Analitik Çerezler, hiçbir surette internet sitesi gezinimlerinizin farklı internet siteleri ve uygulamalar arasında çapraz takibi amacıyla kullanılmamakta olup, bu amaçtaki Performans / Analitik Çerezler yalnızca bulunması halinde açık rızanız kapsamında kullanılabilmektedir.

   2. İşlevsel Çerezler


    İşlevsel Çerezler, zorunlu Çerezler dışında kalan ve bilgi toplumu hizmetlerini açıkça talep etmiş olduğunuz haller hariç olmak üzere, internet sitelerimizin ve uygulamalarımızın daha işlevsel kılınması ve tercihlerinizin hatırlanması yoluyla kişiselleştirilmesi (örn. tercih ettiğiniz dil veya erişim sağladığınız bölge gibi internet sitemizin davranışını ve görümünü değiştiren bilgileri hatırlaması) amaçlarıyla kullanılan Çerezler’dir. Söz konusu Çerezler Bilim İlaç veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından açık rızanıza istinaden kullanılabilir.

   3. Performans / Analitik Çerezler


    Performans ve analitik Çerezler, internet sitelerimizde ve uygulamalarımızda kullanıcı davranışlarının analiz edilmesi, internet sitemizin ve uygulamalarımızın iyileştirilmesi, tekil kullanıcı sayılarının tahmin edilmesi, en etkili arama motoru anahtar kelimelerinin tespit edilmesi, gezinme durumunuzun izlenmesi ve reklamların kullanıcılar üzerindeki etkisinin ölçümlenmesi amaçlarıyla kullanılabilen ve istatistiki ölçüme imkan veren Çerezler’dir. Söz konusu Çerezler Bilim İlaç veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından açık rızanıza istinaden kullanılabilir ve internet sitelerimizi, uygulamalarımızı, hizmetlerimizi ve tekliflerimizi sürekli olarak optimize ederek mümkün olan en iyi internet sitesi deneyimini size sunmamıza olanak sağlar.


   4. Reklam / Pazarlama Çerezleri


    Reklam / Pazarlama Çerezler’i, kullanıcıların internet ortamındaki faaliyetlerinin izlenmesi, bu faaliyetlerin analiz edilmesi ve kullanıcıların profillenmesi yoluyla kullanıcıların tercih ve beğenilerine uygun daha ilgili çekici ve kişiye özel içerikler sunulması amaçlarıyla kullanılan Çerezler’dir. Söz konusu Çerezler Bilim İlaç veya üçüncü taraf iş ortakları tarafından açık rızanıza istinaden kullanılabilir ve yalnızca ilginizi çekebilecek reklam, kampanya, ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulmasını sağlar.


 4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve İşlemenin Hukuki Sebepleri


  1. Zorunlu Çerezler


   Zorunlu Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir. Çevrim içi mecralarımızda kullanılan zorunlu Çerezler’e ilişkin kullanım amaçları da dahil detaylı bilgiye aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:


   Çerez Servis Sağlayıcısı

   Kaynaklarına ve Sürelerine Göre

   Çerez Türü


   Çerez Adı


   Çerez Süresi


   Çerezin Amacı


   bilim.digitatek.com


   1. taraf


   _saasweb_ (PHPSESSID)


   Oturum

   süresince

   PHPSESSID php web

   uygulamalarında kullanıcının

   session'ını takip etmek

   amaçlı kullanılır ve çalışması için

   zorunludur. Bu cookie kullanıcı sitede kaldığı sürece saklanır. Bizim uygulamamızda cookie ismi güvenlik nedeniyle _saasweb_

   olarak değiştirilmiştir.

   Çerez Servis Sağlayıcısı

   Kaynaklarına ve Sürelerine Göre

   Çerez Türü


   Çerez Adı


   Çerez Süresi


   Çerezin Amacı


   bilim.digitatek.com


   1. taraf


   cc_cookie


   6 Ay

   Kullanıcının çerez onay

   durumunu saklar.


 5. Çerezlere İlişkin Tercihlerin Yönetimi


  İnternet sitemizde yalnızca zorunlu Çerezler kullanılmakta olup Çevrim içi mecralarımıza giriş yaptığınızda yalnızca yukarıda belirtilen zorunlu Çerezler herhangi bir onayınız olmaksızın kullanılmaktadır.


  Ayrıca, çoğu tarayıcı Bilim İlaç’ın kontrolü ve müdahalesi olmaksızın kendi Çerezler’ini otomatik olarak kullanmakta ve ancak bu tarayıcılar Çerezler’i reddetme veya kayıt öncesinde uyarı görüntüleme seçeneği de sunabilmektedir. Çoğu internet tarayıcısının menü listesinde bulunan yardım işlevi, tarayıcınızın yeni Çerezler’i kabul etmemesi için nasıl talimat verebileceğinizi, yeni bir Çerez gönderildiğinde tarayıcınızın size ne şekilde bilgi verebileceğini veya Çerezler’in nasıl devre dışı bırakılacağını açıklayabilmektedir. Lütfen bu konuda daha detaylı bilgi için ilgili tarayıcı hizmet sağlayıcı ile doğrudan irtibata geçiniz yahut bunların gizlilik / çerez politikalarını inceleyiniz. Söz konusu devre dışı bırakma işlemi bilgisayarınızdaki, akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki, ret işleminin gerçekleştirildiği tarayıcınızda bulunan bir Çerez vasıtasıyla kaydedilecek ve müşteri hesabınızla ilişkilendirilmeyecektir. Bu nedenle devre dışı bırakma işlemi, cihazlarınızın her biri ve de her bir tarayıcı için ayrı ayrı gerçekleştirilmelidir. Tarayıcınız, tarayıcıyı kapatmanızı takiben Çerezler’i kendiliğinden siliyorsa, caymaya ilişkin Çerezler’in (devre dışı bırakma işlevi) de silineceğini hatırlatmak isteriz. Sık kullanılan tarayıcılarda Çerezler’in yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:


  Google Chrome

  :

  https://support.google.com/accounts/

  answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

  Mozilla Firefox

  :

  https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-

  surumunde-gelismis-izlenme-koruma

  Safari

  :

  https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

  Opera

  :

  https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/


  Ancak çevrim içi hizmetlerimizin tüm işlevlerini kullanabilmeniz için tüm Çerezler’i aktif hale getirmenizi önermekteyiz. Çerezlerimiz şifre, kredi kartı verileri veya benzeri hassas bilgileri

  kaydetmemektedir. Çerezler terminal cihazınızda herhangi bir hasara neden olmamakta veya

  herhangi bir virüs içermemektedir.


 6. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması


  Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmekte ve kişisel verileriniz KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerinde düzenlenen aktarıma yönelik şartların bulunmadığı hallerde yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen her bir kişisel veri kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerine uygun şekilde ve ilgili veri kategorisi için yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarının (hukuki sebeplerinin) aktarım amaçları bakımından da ayrıca mevcut olması halinde aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilecektir:

  • Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amaçları başta olmak üzere zorunlu Çerez türü bakımından yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcı olarak hareket eden topluluk şirketlerimiz ve hissedarlarımızın da dahil olduğu tedarikçilerimize,

  • iş birliklerinin kurulması ve sürdürülmesi amacı başta olmak üzere zorunlu Çerez türü bakımından yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik iş ortaklarımıza (örn. arama motorları),

  • hissedarlarımızın politikalarına ve prosedürlerine uyum bakımından iletişim, denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya gerçekleştirilmesi amacı başta olmak üzere zorunlu Çerez türü bakımından yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde yerleşik hissedarlarımıza ve

  • Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçları başta olmak üzere zorunlu Çerez türü bakımından yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde yerleşik yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına.


 7. KVKK Kapsamında Haklarınız


Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu

bildiririz:


 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve

  bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın

giderilmesini talep etme.


Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle* (örn. T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi / iş yeri adresi, cep telefonu / telefon / faks numarası, e-posta adresi) birlikte) başta [email protected] e-posta adresi olmak üzere ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde ve ilgili mevzuatta belirtilen kanallar üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


* Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.